Nové trendy

Nové trendy

Zavolejte nám: 222365771

NOVÉ TRENDY

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Kurz vhodný jako nadstavbový pro odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany popř. pro techniky požární ochrany, jakož i osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a podnikové ekology.
Účast je vhodná i pro preventisty požární ochrany a pro bezpečnostní techniky či jiné zaměstnance určené k plnění dalších povinností na úseku preventivní požární ochrany nebo BOZP, kteří pravidelně kontrolují dodržování předpisů a neprodleně odstraňují zjištěné závady.

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků podle své odbornosti k aplikaci nových či měněných předpisů do podnikové praxe.
V průběhu kurzu probíhají neformální konzultace s lektory jak z oblasti požární ochrany, tak i hygieny práce, prevence rizik a pracovních úrazů jakož i oblasti odpadového hospodářství, ochrany vod a ovzduší.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven správně v praxi uplatňovat současně platné poznatky vědy a techniky průřezově a je si vědom vzájemných souvislostí.

Rozsah: 2x ročně třídenní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata reagující na změnu právních předpisů a normativních požadavků.

Cena: od 4.000,- Kč podle místa konání

Termín: dle aktuální nabídky kurzů - zpravidla duben a říjen.

Poznámka: Většinou se jedná o odborný kurz konaný formou semináře v rekreačním zařízení mimo Prahu s ubytováním a stravováním – v závislosti na této skutečnosti může být cena upravena podle skutečně vynaložených nákladů.
Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.

Každý účastník kurzu obdrží základní odbornou literaturu v písemné podobě a CD obsahující metodické materiály doplňující přednášenou problematiku.