Naše služby

Nabízíme širokou paletu školení a to v oblastech: Požární ochrana, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Ochrana životního prostředí
Základní kurzy (právě prohlížíte)
Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP
Nadstavbové kurzy
Semináře

Základní kurzy

Podrobnosti o všech základních kurzech naleznete na odkazech níže

Základní kurzy v oblasti PO (právě prohlížíte)
Základní kurzy v oblasti BOZP
Základní kurzy v oblasti OŽP

Základní odborná příprava preventistů PO

Určeno pro preventisty PO tj. zaměstnance určené k vedení požární knihy a plnění dalších povinností na úseku preventivní požární ochrany zejména pak pro osoby, které se problematice požární ochrany v předchozím profesním zařazení nikdy nevěnovaly.
Týdenní soustředění se závěrečným ověřením znalostí formou písemného testu a získáním osvědčení s platností 1 roku.

Statut kurzu: odborná příprava ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jeho základě

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o základních povinnostech vyplývajících pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu ze současně platných předpisů požární ochrany, zejména zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a vybraných českých technických norem. Absolvent kurzu je připraven získané poznatky aplikovat do technické praxe, zejména si osvojil okruhy otázek pro provádění preventivní požární kontroly na pracovištích. Při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu je také schopen rozeznat nutnost aktualizace jednoduché dokumentace požární ochrany a provádět školení zaměstnanců.

Cíl kurzu:
Na základě získaných teoretických znalostí a dovedností je absolvent připraven vykonávat činnost preventisty PO – zejména plnění úkolů podle § 5 odst. 1 písm. d) a e) a § 16a odst. 1 písm. c) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 33 vyučovacích hodin

 1. Základní právní předpisy o požární ochraně a předpisy související
 2. Aplikace právních a technických předpisů do praxe preventisty požární ochrany včetně metodiky provádění preventivních požárních prohlídek, problematiky používání věcných prostředků PO a provozu požárně bezpečnostních zařízení
 3. Požární bezpečnost staveb - výklad základních pojmů principů požární bezpečnosti
 4. Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
 5. Úvod do problematiky Chemické látky a chemické přípravky
 6. Požární tabulky, bezpečnostní barvy a značky
 7. Požární ochrana při používání tepelných zařízení
 8. Požární ochrana a hořlavé kapaliny
 9. Požární ochrana při manipulaci a skladování technických plynů, podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
 10. Zvláštní povinnosti zaměstnanců vyplývající z vybraných předpisů PO ve vztahu k předpokládanému místu výkonu činnosti

Cena : 4.500,-+ DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Každý účastník kurzu obdrží základní odbornou literaturu v písemné podobě a CD obsahující metodické materiály doplňující přednášenou problematiku.Související kurzy:

Základní kurz pro přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti techniků požární ochrany (TPO)

 • v průběhu odborné přípravy lze do kurzu přestoupit.

Základní kurz pro přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti odborně způsobilých osob v oboru požární ochrany (OZO PO)

 • v průběhu odborné přípravy lze do kurzu přestoupit.

Nástavbová odborná příprava v oblasti požární ochrany - Nové právní a technické předpisy v oblasti PO

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Základní kurz pro přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti techniků požární ochrany (TPO)

Tento kurz je určen pro osoby, které chtějí získat kvalifikaci pro výkon funkce technika požární ochrany. Jedná se o třítýdenní soustředění s časovou prodlevou.

Statut kurzu: Rekvalifikační kurz – příprava ke zkoušce odborné způsobilosti

Anotace kurzu:
Účastník kurzu po jeho ukončení bude připraven aplikovat základní právní a technické předpisy při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu. Absolvent kurzu je připraven získané poznatky aplikovat do technické praxe, zejména si osvojil okruhy otázek pro vnitřní kontrolu na pracovištích. Při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu je schopen kvalifikovaně aplikovat i pravidla a postupy zpracování dokumentace požární ochrany a získané znalosti uplatní zejména při provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven ke zkoušce k získání odborné způsobilosti ve smyslu §11 a je připraven plnit povinnosti vyplývající z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 99 vyučovacích hodin

 1. Právní předpisy a technické předpisy na úseku požární ochrany
 2. Související právní a technické předpisy
 3. Požární bezpečnost staveb a technologií
 4. Posuzování požárního nebezpečí
 5. Funkce a technické vlastnosti požární techniky a věcných prostředků požární ochrany včetně způsobu zajištění kontrol jejich provozuschopnosti
 6. Funkce a technické vlastnosti požárně bezpečnostních zařízení včetně způsobu zajištění kontrol jejich provozuschopnosti
 7. Fyzikální a chemické procesy hoření a výbuchů na bázi hoření
 8. Teorie hašení a toxické účinky zplodin hoření

Cena: 13.500,- Kč + DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Každý účastník kurzu obdrží základní odbornou literaturu v písemné podobě a CD obsahující metodické materiály doplňující přednášenou problematiku.


Související kurzy:

Nástavbová odborná příprava techniků PO a OZO PO - Specializovaná příprava ke zkouškám odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany


NNástavbová odborná příprava v oblasti požární ochrany - Nové právní a technické předpisy v oblasti PO


Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP


Základní kurz pro přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti odborně způsobilých osob v oboru požární ochrany (OZO PO)

 • v průběhu odborné přípravy lze do kurzu přestoupit.

Základní kurz pro přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti odborně způsobilých osob v oboru požární ochrany (OZO PO)

Tento kurz je určen pro osoby, které chtějí získat kvalifikaci pro výkon činností, které je možno zabezpečit jen prostřednictvím odborně způsobilých osob v oboru požární ochrany (OZO PO). Jedná se o čtyřtýdenní soustředění s časovou prodlevou.

Statut kurzu: Rekvalifikační kurz – příprava ke zkoušce odborné způsobilosti.

Anotace kurzu:
Účastník kurzu po jeho ukončení bude připraven k vyhledávání, posuzování a hodnocení požárního nebezpečí při vykonávaných činnostech či při správě objektů pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu a má znalosti, které mu umožní stanovit a realizovat opatření k minimalizaci či úplné eliminaci těchto rizik. Absolvent kurzu je připraven získané poznatky aplikovat do technické praxe, zejména si osvojil okruhy otázek pro vnitřní kontrolu na pracovištích. Při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu je schopen kvalifikovaně aplikovat i pravidla a postupy zpracování dokumentace požární ochrany a získané znalosti uplatní také při provádění školení vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy zaměstnanců.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven ke zkoušce k získání odborné způsobilosti ve smyslu §11 a je připraven plnit povinnosti vyplývající z § 5, 6, § 6a odst. 3 § 16 odst. 1 a § 16a zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 132 vyučovacích hodin

 1. Právní předpisy a technické předpisy na úseku požární ochrany
 2. Související právní a technické předpisy
 3. Požární bezpečnost staveb a technologií
 4. Posuzování požárního nebezpečí
 5. Funkce a technické vlastnosti požární techniky a věcných prostředků požární ochrany včetně způsobu zajištění kontrol jejich provozuschopnosti
 6. Funkce a technické vlastnosti požárně bezpečnostních zařízení včetně způsobu zajištění kontrol jejich provozuschopnosti
 7. Fyzikální a chemické procesy hoření a výbuchů na bázi hoření
 8. Teorie hašení a toxické účinky zplodin hoření

Cena: 15.500,- Kč + DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Každý účastník kurzu obdrží základní odbornou literaturu v písemné podobě a CD obsahující metodické materiály doplňující přednášenou problematiku.Související kurzy:

Nástavbová odborná příprava techniků PO a OZO PO - Specializovaná příprava ke zkouškám odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany


Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP


Nástavbová odborná příprava v oblasti požární ochrany - Nové právní a technické předpisy v oblasti PO

 • po jejím ukončení bude absolvent připraven použít nové právní a technické předpisy při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu. Absolvováním přednášek si obnoví popř. doplní znalosti a dovednosti potřebné ke kvalifikovanému aplikování předpisů do praxe.Kalendář


Červen 2021
PoUtStCtPaSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930