Naše služby

Nabízíme širokou paletu školení a to v oblastech: Požární ochrana, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Ochrana životního prostředí
Základní kurzy (právě prohlížíte)
Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP
Nadstavbové kurzy
Semináře

Základní kurzy

Podrobnosti o všech základních kurzech naleznete na odkazech níže

Základní kurzy v oblasti PO
Základní kurzy v oblasti BOZP (právě prohlížíte)
Základní kurzy v oblasti OŽP

Základní kurz pro bezpečnostní techniky a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik

Tento kurz je určen pro osoby, které chtějí získat kvalifikaci pro výkon funkce bezpečnostního technika resp. odborně způsobilé osoby v prevenci rizik. Jedná se o třítýdenní soustředění s časovou prodlevou.

Statut kurzu: Rekvalifikační kurz – příprava ke zkoušce odborné způsobilosti.

Anotace kurzu:
Účastník kurzu po jeho ukončení bude připraven aplikovat základní právní a technické předpisy při zajišťování BOZP pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu. Absolvent kurzu je připraven získané poznatky aplikovat do technické praxe, zejména si osvojil okruhy otázek pro vnitřní kontrolu na pracovištích. Při zajišťování činnosti OOZ v prevenci rizik pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu je připraven k vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik při vykonávaných činnostech a má znalosti, které mu umožní stanovit a realizovat opatření k minimalizaci či úplné eliminaci těchto rizik.

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 99 vyučovacích hodin

  1. Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  2. Znalost povinností zaměstnavatele, práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  3. Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání
  4. Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace
  5. Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly

Cíl kurzu:
Osvojit si během kurzu základní informace z oblasti BOZP a následně úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik ve smyslu § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Při splnění zákonných požadavků zakončeno závěrečným ověřením znalostí u akreditované osoby T.E.P. a získáním osvědčení OOZ v prevenci rizik.

Cena: 13.500,- Kč + DPH
(+ 6 500,- Kč za přihlášku ke zkoušce způsobilosti ve smyslu § 10 zákona č.309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u akreditované osoby T.E.P.)

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Každý účastník kurzu obdrží CD obsahující metodické materiály doplňující přednášenou problematiku.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Nástavbová odborná příprava bezpečnostních techniků a odborně způsobilých osob v prevenci rizik - Nové právní předpisy v oblasti BOZP

Nástavbová odborná příprava bezpečnostních techniků a odborně způsobilých osob v prevenci rizik – specializovaná odborná příprava ke zkoušce odborné způsobilostiKalendář


Červen 2021
PoUtStCtPaSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930