Nabídka služeb

Naše služby

Nabízíme širokou paletu školení a to v následujících oblastech:

Trendy a další nadstavbové kurzy
Požární ochrana
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Oblast ochrany životního prostředí
Nabídka služeb Zde je možno si stáhnout nabídkový leták našich služeb ve formátu pdf.


Nástavbový kurz držitele odborné způsobilosti v elektrotechnice – zaměření pro udržení kvalifikace Pracovník poučený v elektrotechnice

Určeno pro zaměstnance, kteří k výkonu svých pracovních činností potřebují prokázat kvalifikaci „Pracovník poučený v elektrotechnice“.
Přípravu může absolvovat každý, kdo je tělesně a duševně způsobilý a splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Statut kurzu: doporučeno pro právnické osoby či podnikající fyzické osoby, které pro své zaměstnance stanovily v rozsahu odpovídajícím výkonu jejich pracovních činností seznámení s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Anotace kurzu:
Seznámení, školení, upozornění a ověření znalostí provede pro obsluhu elektrických zařízení příslušnou právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou pověřený školitel s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, a půjde-li o práci na elektrických zařízeních, školitel s některou z kvalifikací uvedených v §5 až 9 vyhlášky; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s poučenými zaměstnanci.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven k získání odborné způsobilosti (kvalifikace) „Pracovník poučený v elektrotechnice“.

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 10 vyučovacích hodin

 1. Právní předpisy a technické předpisy v elektrotechnice a předpisy související
 2. Bezpečnost staveb a technologií v elektrotechnice - funkce a technické vlastnosti instalací
 3. Funkce a technické vlastnosti nářadí z hlediska používání, BOZP a PO
 4. Funkce a technické vlastnosti elektrických zařízení a spotřebičů z hlediska používání BOZP a PO
 5. První pomoc při úrazu el. proudem

Cena : 1 000,- Kč

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Vhodné pro individuální podnikové vzdělávání - témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Nástavbový kurz držitele odborné způsobilosti v elektrotechnice – zaměření pro udržení kvalifikace „Pracovník znalý práce v elektrotechnice“

Určeno pro zaměstnance, kteří k výkonu svých pracovních činností potřebují prokázat kvalifikaci „Pracovník znalý práce v elektrotechnice“.
Přípravu může absolvovat každý, kdo je tělesně a duševně způsobilý a splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), tj. ti zaměstnanci, kteří mají ukončené odborné vzdělání uvedené v příloze 2 a po zaškolení složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1.

Statut kurzu: doporučeno pro právnické osoby či podnikající fyzické osoby, které pro své zaměstnance stanovily v rozsahu odpovídajícím výkonu jejich pracovních činností seznámení s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, zaškoleni v této činnosti, a jsou povinny zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení.

Anotace kurzu:
Přezkoušení provede příslušnou právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou pověřený školitel s některou z kvalifikací uvedených v § 6 až 9 vyhlášky; pořídí o tomto přezkoušení zápis, který podepíše spolu s „pracovníky znalými“.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven k prověření odborné způsobilosti (kvalifikace) „Pracovník znalý práce v elektrotechnice“.

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 10 vyučovacích hodin

 1. Právní předpisy a technické předpisy v elektrotechnice a předpisy související
 2. Bezpečnost staveb a technologií v elektrotechnice - funkce a technické vlastnosti instalací
 3. Funkce a technické vlastnosti nářadí z hlediska používání, BOZP a PO
 4. Funkce a technické vlastnosti elektrických zařízení a spotřebičů z hlediska používání BOZP a PO
 5. První pomoc při úrazu el. proudem

Cena : 1 000,- Kč

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Vhodné pro individuální podnikové vzdělávání - témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Nástavbový kurz držitele odborné způsobilosti v elektrotechnice – zaměření pro udržení kvalifikace „Pracovník pro samostatnou činnost v elektrotechnice“

Určeno pro zaměstnance, kteří k výkonu svých pracovních činností potřebují prokázat kvalifikaci „Pracovník pro samostatnou činnost v elektrotechnice“.
Přípravu může absolvovat každý, kdo je tělesně a duševně způsobilý a splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), tj. ti zaměstnanci, kteří
a) splňují požadavky uvedené v § 5 odst. 1,
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,
c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro samostatnou činnost.

Statut kurzu: doporučeno pro právnické osoby či podnikající fyzické osoby, které pro své zaměstnance stanovily v rozsahu odpovídajícím výkonu jejich pracovních činností seznámení s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních a jsou povinny zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení.

Anotace kurzu:
Přezkoušení provede příslušnou právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen bude mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9 vyhlášky. Komise o tomto přezkoušení pořídí zápis, podepsaný jejími členy.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven k prověření odborné způsobilosti (kvalifikace) „Pracovník pro samostatnou činnost v elektrotechnice“.

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 10 vyučovacích hodin

 1. Právní předpisy a technické předpisy v elektrotechnice a předpisy související
 2. Bezpečnost staveb a technologií v elektrotechnice - funkce a technické vlastnosti instalací
 3. Funkce a technické vlastnosti nářadí z hlediska používání, BOZP a PO
 4. Funkce a technické vlastnosti elektrických zařízení a spotřebičů z hlediska používání BOZP a PO
 5. První pomoc při úrazu el. proudem

Cena : 1 000,- Kč

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Vhodné pro individuální podnikové vzdělávání - témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Nástavbový kurz držitele odborné způsobilosti v elektrotechnice – zaměření pro udržení kvalifikace „Pracovník pro řízení činnosti v elektrotechnice“

Určeno pro zaměstnance, kteří k výkonu svých pracovních činností potřebují prokázat kvalifikaci „Pracovník pro řízení činnosti v elektrotechnice“.
Přípravu může absolvovat každý, kdo je tělesně a duševně způsobilý a splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), tj. ti zaměstnanci, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 6 odst. 1 nebo v § 5 odst. 1,
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,
c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti.

Statut kurzu: doporučeno pro právnické osoby či podnikající fyzické osoby, které pro své zaměstnance stanovily v rozsahu odpovídajícím výkonu jejich pracovních činností seznámení s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních a jsou povinny zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení.

Anotace kurzu:
Přezkoušení provede příslušnou právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen bude mít některou z kvalifikací uvedených v § 8 až 9 vyhlášky. Komise o tomto přezkoušení pořídí zápis, podepsaný jejími členy.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven k prověření odborné způsobilosti (kvalifikace) „Pracovník pro řízení činnosti v elektrotechnice“.

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 10 vyučovacích hodin

 1. Právní předpisy a technické předpisy v elektrotechnice a předpisy související
 2. Bezpečnost staveb a technologií v elektrotechnice - funkce a technické vlastnosti instalací
 3. Funkce a technické vlastnosti nářadí z hlediska používání, BOZP a PO
 4. Funkce a technické vlastnosti elektrických zařízení a spotřebičů z hlediska používání BOZP a PO
 5. První pomoc při úrazu el. proudem

Cena : 1 000,- Kč

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Vhodné pro individuální podnikové vzdělávání - témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Nástavbový kurz držitele odborné způsobilosti v elektrotechnice – zaměření pro udržení kvalifikace „Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovník pro řízení provozu“

Určeno pro zaměstnance, kteří k výkonu svých pracovních činností potřebují prokázat kvalifikaci „Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo pracovník pro řízení provozu“.
Přípravu může absolvovat každý, kdo je tělesně a duševně způsobilý a splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), tj. ti zaměstnanci, kteří
a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6 odst. 1,
b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,
c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo znalosti potřebné pro řízení provozu.

Statut kurzu: doporučeno pro právnické osoby či podnikající fyzické osoby, které pro své zaměstnance stanovily v rozsahu odpovídajícím výkonu jejich pracovních činností seznámení s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních a jsou povinny zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení.

Anotace kurzu:
Přezkoušení provede příslušnou právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou pověřená tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně dva členové budou mít kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 § 8 nebo v § 9. Komise o tomto přezkoušení pořídí zápis, podepsaný jejími členy.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven k prověření odborné způsobilosti (kvalifikace) „Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem nebo pracovník pro řízení provozu“.

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 10 vyučovacích hodin

 1. Právní předpisy a technické předpisy v elektrotechnice a předpisy související
 2. Bezpečnost staveb a technologií v elektrotechnice - funkce a technické vlastnosti instalací
 3. Funkce a technické vlastnosti nářadí z hlediska používání, BOZP a PO
 4. Funkce a technické vlastnosti elektrických zařízení a spotřebičů z hlediska používání BOZP a PO
 5. První pomoc při úrazu el. proudem

Cena : 1 000,- Kč

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Vhodné pro individuální podnikové vzdělávání - témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Nástavbový kurz držitele způsobilosti v obsluze řetězové pily, rozbrušovací pily a křovinořezu

Určeno pro zaměstnance, kteří k výkonu svých pracovních činností potřebují prokázat kvalifikaci potřebnou pro obsluhu řetězové pily, rozbrušovací pily popř. křovinořezu.
Přípravu může absolvovat každý, kdo je tělesně a duševně způsobilý a splňuje podmínky stanovené právními a technickými předpisy.

Statut kurzu: doporučeno pro právnické osoby či podnikající fyzické osoby, které pro své zaměstnance stanovily v rozsahu odpovídajícím výkonu jejich pracovních činností seznámení s předpisy pro činnost obsluhy řetězové pily, rozbrušovací pily popř. křovinořezu a chtějí zajistit jejich přezkoušení.

Anotace kurzu:
Přezkoušení provede příslušnou právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou pověřená zkušební komise. Komise o tomto přezkoušení pořídí zápis, podepsaný jejími členy.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven k prověření odborné způsobilosti (kvalifikace) „obsluha řetězové pily, rozbrušovací pily popř. křovinořezu“

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 10 vyučovacích hodin

 1. Právní předpisy a technické předpisy související s BOZP při práci
 2. Technologie pracovní činnosti a údržby
 3. Funkce a technické vlastnosti z hlediska používání, principy BOZP a PO
 4. Funkce a technické vlastnosti z hlediska strojní teorie – návody výrobců
 5. 5. První pomoc při úrazu

Cena : 1 000,- Kč

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Vhodné pro individuální podnikové vzdělávání - témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽPKalendář


Prosinec 2022
PoUtStCtPaSoNe
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031