Nabídka služeb

Naše služby

Nabízíme širokou paletu školení a to v následujících oblastech:

Trendy a další nadstavbové kurzy
Požární ochrana
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Oblast ochrany životního prostředí
Nabídka služeb Zde je možno si stáhnout nabídkový leták našich služeb ve formátu pdf.


Nástavbová odborná příprava bezpečnostních techniků a odborně způsobilých osob v prevenci rizik - Nové právní předpisy v oblasti BOZP

Určeno pro bezpečnostní techniky a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, kteří absolvovali základní kurz a vykonávají praxi u podnikajícího subjektu. V kurzu, který má formu semináře jsou představovány zejména novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v právních a technických předpisech.

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků k aplikaci nových či měněných předpisů do technické praxe.

Rozsah: zpravidla třídenní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata

  1. 1. Blok - Nové právní a technické předpisy
  2. 2. Blok - Právní a technické předpisy v praxi OOZ v prevenci rizik
  3. 3. Blok - Předpisy právní a předpisy související - praktické aplikace se zaměřením předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

V celém průběhu kurzu budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákonů a jejich prováděcích předpisů po dobu jejich uplatňování v praxi. Během semináře bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.

Cíl kurzu:
Získání dalších znalostí v oblasti BOZP a prevenci rizik. Na základě získaných znalostí je absolvent připraven správně v praxi uplatňovat současné poznatky vědy a techniky.

Cena: 4.200,- Kč+ DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Každý účastník kurzu obdrží CD obsahující metodické materiály doplňující přednášenou problematiku.

Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Nástavbová odborná příprava bezpečnostních techniků a odborně způsobilých osob v prevenci rizik – specializovaná odborná příprava ke zkoušce odborné způsobilosti

Určeno pro bezpečnostní techniky a odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, kteří absolvovali základní kurz a připravují se ke zkoušce odborné způsobilosti v oblasti prevence rizik (§ 10 zákona č.309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) u akreditované osoby. Vhodné i pro bezpečnostní techniky, kteří získali kvalifikaci před nabytím účinnosti zákona č.309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů popř. pro ty osoby co se připravují na opakovanou zkoušku odborné způsobilosti
Přípravu může absolvovat každý, kdo se chce v problematice řešené ve stanovených tematických okruzích lépe orientovat, předpokládají se však znalosti v obsahu, který je předmětem výkladu v základním kurzu.

Statut kurzu: Doporučeno jako součást přípravy pro osoby, které dosud neuspěly u zkoušky odborné způsobilosti v oblasti prevence rizik u akreditované osoby. Jako efektivní se jeví zopakování poznatků bezprostředně před zkouškou.

Anotace kurzu:
Představuje specializovanou přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti v oblasti BOZP – prevenci rizik a to formou rozboru odpovědí ke zkušebním otázkám v rámci stanovených tematických okruhů. Na základě získaných podrobnějších znalostí obsahu jednotlivých tematických okruhů je absolvent lépe připraven ke zkoušce k získání odborné způsobilosti

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 20 vyučovacích hodin

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí připravit účastníky kurzu ke zkoušce k získání odborné způsobilosti

Cena: 3.000,- Kč + DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzůSouvisející kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Nástavbová odborná příprava bezpečnostních techniků a odborně způsobilých osob v prevenci rizik - Nové právní předpisy v oblasti BOZPKalendář


Prosinec 2022
PoUtStCtPaSoNe
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031