Nabídka služeb

Naše služby

Nabízíme širokou paletu školení a to v následujících oblastech:

Trendy a další nadstavbové kurzy
Požární ochrana
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Oblast ochrany životního prostředí
Nabídka služeb Zde je možno si stáhnout nabídkový leták našich služeb ve formátu pdf.


Nástavbová odborná příprava v oblasti požární ochrany - Nové právní a technické předpisy v oblasti PO

Kurz vhodný jako nadstavbový pro odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, pro techniky požární ochrany, preventisty požární ochrany i jiné zaměstnance určené k plnění dalších povinností na úseku preventivní požární ochrany, kteří pravidelně kontrolují dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňují zjištěné závady.

Statut kurzu: další vzdělávání ve smyslu zákoníku práce (celoživotní vzdělávání OZO PO)
Zdokonalovací specializovaná odborná příprava ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jeho základě.

Anotace kurzu:
Účastníci kurzu po jeho ukončení získají přehled o využití praktických zkušeností a poznatků k aplikaci nových či měněných předpisů požární ochrany do technické praxe. V celém průběhu odborné přípravy budou uváděny praktické zkušenosti, poznatky a vysvětlivky vyplývající z aplikace zákona po dobu jeho uplatňování v praxi. Během odborné přípravy bude věnován i dostatečný prostor pro zodpovězení dotazů účastníků.

Cíl kurzu:
Na základě získaných znalostí je absolvent připraven správně v praxi uplatňovat současné poznatky vědy a techniky ve smyslu zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jeho základě.

Rozsah: zpravidla třídenní bloky přednášek zaměřené na aktuální témata popř. témata související se zjišťovanými závadami z kontrol Státního požárního dozoru

  1. 1. Blok - Nové právní a technické předpisy
  2. 2. Blok - Právní a technické předpisy v praxi OZO PO
  3. 3. Blok - Předpisy o požární ochraně a předpisy související - praktické aplikace

Cena: 4.200,- Kč + DPH

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Každý účastník kurzu obdrží základní odbornou literaturu v písemné podobě a CD obsahující metodické materiály doplňující přednášenou problematiku.

Vhodné i pro individuální podnikové vzdělávání - aktuální témata se zaměří na konkrétní předmět podnikání právnické osoby či podnikající fyzické osoby. Absolvováním přednášek si účastník obnoví popř. doplní znalosti a dovednosti potřebné ke kvalifikovanému aplikování předpisů do praxe.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP

Nástavbová odborná příprava techniků PO a OZO PO - Specializovaná příprava ke zkouškám odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany

Určeno pro techniky PO a OZO PO, kteří se připravují ke zkoušce odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany. Třídenní intenzivní kurz.
Přípravu může absolvovat každý, kdo se chce v problematice řešené ve stanovených tematických okruzích lépe orientovat, předpokládají se však znalosti v obsahu, který je předmětem výkladu v základním kurzu.

Statut kurzu: Doporučeno jako součást rekvalifikačního kurzu pro osoby, které se problematice požární ochrany v předchozím profesním zařazení nikdy nevěnovaly popř. pro osoby, které dosud neuspěly u zkoušky odborné způsobilosti.
Jako efektivní se jeví zopakování poznatků týden před zkouškou – čtvrtý den zpravidla zkoušky před komisí ustanovenou MV ČR.

Anotace kurzu:
Představuje specializovanou přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany formou rozboru odpovědí ke zkušebním otázkám v rámci stanovených tematických okruhů.

Cíl kurzu:
Na základě získaných podrobnějších znalostí obsahu jednotlivých tématických okruhů /všech 70 otázek je postupně probíráno/ je absolvent lépe připraven ke zkoušce k získání odborné způsobilosti ve smyslu §11 zákona 133/1985Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Rámcový obsah učebního plánu – celkový rozsah 25 vyučovacích hodin

  1. Základní tematické okruhy dle přehledu uvedeného v příloze č.3 k vyhlášce 246/2001 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

Cena: Kurzovné 3.800,- + DPH; Ke zkouškám nutný 1.000,- Kč kolek

Termín: dle aktuální nabídky kurzů

Poznámka: Může se jednat i o odborný kurz, konaný v rekreačním zařízení mimo Prahu s ubytováním a stravováním – v závislosti na této skutečnosti může být cena upravena podle skutečně vynaložených nákladů.Související kurzy:

Nové trendy v oblasti PO, BOZP a OŽP


Nástavbová odborná příprava v oblasti požární ochrany - Nové právní a technické předpisy v oblasti PO

  • po jejím ukončení bude absolvent připraven použít nové právní a technické předpisy při zajišťování požární ochrany pro právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu. Absolvováním přednášek si obnoví popř. doplní znalosti a dovednosti potřebné ke kvalifikovanému aplikování předpisů do praxe.Kalendář


Prosinec 2022
PoUtStCtPaSoNe
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031