KurzyNabídka kurzů na rok 2018

2018 nabidka Terminy konání seminářů a školení v 1.pololetí 2018
ke stažení ve formátu Adobe PDF.

Aktuálně vypsané termíny kurzů

Akred.MPSV - zkoušky prevence rizik
Určeno pro: bezpečnostní techniky
Program: - Zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik §9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Bližší podrobnosti na vyžádání zašleme. - Nabízíme též 2 denní Specializovanou přípravu ke zkouškám pro bezpečnostní techniky, kteří získali kvalifikaci před nabytím účinnosti zákona č. 309/2006 Sb.
Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin během 2 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 08.02.2018 Do 08.02.2018
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1 Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 27.03.2018 Do 27.03.2018
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1 Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
Cena: 6.000,-
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 28.03.2018 Do 28.03.2018
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1 Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
Cena: 6.000,-
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 04.05.2018 Do 04.05.2018
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1 Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
Cena: 6.000,-
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 07.06.2018 Do 07.06.2018
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1 Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
Cena: 6.000,-
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 08.06.2018 Do 08.06.2018
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1 Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
Cena: 6.000,-
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 27.06.2018 Do 27.06.2018
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1 Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
Cena: 6.000,-
 
Objednat
.Bezpečnostní technici a OZO v prevenci rizik
Určeno pro: nové bezpečnostní techniky
Program: Základní teoretické znalosti ve všech oborech činnosti bezpečnostního technika se zaměřením na rizika pracovních činností.Pomaturitní rekvalifikační studium. Zakončeno závěrečným ověřením znalostí,získáním osvědčení. Následné zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik akreditovány MPSV ČR.
Rozsah kurzu: 120 vyučovacích hodin během 15 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 15.01.2018 Do 16.03.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 3 týdenní kurz zkoušky 27. nebo 28. 3. 2018
Cena: 19.600,- včetně zkoušky + DPH
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 03.04.2018 Do 15.06.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 3 týdenní soustředění Zkoušky 27. 6. 2018
Cena: 19.600,- včetně zkoušek + DPH
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 25.06.2018 Do 12.10.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 3 týdenní soustředění zkoušky říjen, listopad
Cena: 19.600,- včetně zkoušek + DPH
 
Objednat
.Další odborná příprava PO
Určeno pro: OZO PO
Program: 3 denní kurz k novinkám v oblasti PO v rámci celoživotního vzdělávání OZO PO
Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodin během 3 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 29.01.2018 Do 31.01.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 3 denní intenzivní příprava, zkoušky 1. 2. 2018 Praha
Cena: 3.800,-
 
Objednat
Ekolog podniku
Určeno pro: podnikové ekology
Program: Posluchači si osvojí základní informace ze všech oblastí ochrany životního prostředí (odpadové hospodářství, ochrany vod a ovzduší) se zaměřením na vstup do EU a jsou po závěrečném ověření znalostí připraveni aplikovat do technické praxe správné postupy při sledování a vedení evidence zdrojů znečištění ovzduší a vody, vedení evidence odpadů, při posuzování vlivu staveb na životní prostředí a pod. Akreditace MŠMT ČR.
Rozsah kurzu: 80 vyučovacích hodin během 10 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 03.04.2018 Do 11.05.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 2 týdenní soustředění se závěrečnou zkouškou
Cena: 10.500,- + DPH
 
Objednat
Ke zkouškám TPO a OZO PO spec.příprava
Určeno pro: techniky PO a OZO PO
Program: Představuje specializovanou přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti v oblasti PO formou rozboru odpovědí k otázkám k tématickým okruhům a na základě podrobnějších znalostí je absolvent lépe připraven ke zkoušce k získání odborné způsobilosti ve smyslu § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, která se koná před komisí MV ČR.Určeno pro pokročilé.
Rozsah kurzu: 35 vyučovacích hodin během 4 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 29.01.2018 Do 31.01.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 3 denní soustředění Zkoušky 1. 2. 2018 Praha
Cena: 3.800,- + DPH
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 19.03.2018 Do 21.03.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 3 denní soustředění Zkioušky 28. 3. 2018 Praha
Cena: 3.800,- + DPH
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 28.05.2018 Do 30.05.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 3 denní soustředění
Cena: 3.800,- + DPH
 
Objednat
Koordinátor na staveništi - kurz a zkoušky
Určeno pro: pokročilé
Program: 2 denní příprava , zaměřena na rozbor otázek ke zkouškám
Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin během 2 dnů
Telefon: 222 365 771
Mobil: 603 44 11 71
e-mail: -
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 05.02.2018 Do 07.02.2018
Místo konání: Praha
Podrobnosti: 3 denní příprava, zkoušky 8. 2. 2018
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 03.04.2018 Do 05.04.2018
Místo konání: Praha
Podrobnosti: 3 denní soustředění zkoušky 6. 4. 2018
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 04.06.2018 Do 06.06.2018
Místo konání: Praha
Podrobnosti: 3 denní soustředění zkouška 7. 6. 2018
 
Objednat
Kurz OZO PO
Určeno pro: nové OZO PO
Program: Absolventi odborné přípravy jsou připraveni ke zkoušce odborné způsobilosti ve smyslu §11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, po jejíž úspěšném absolvování jsou připraveni k vyhledávání, posuzování a hodnocení požárního nebezpečí při vykonávaných činnostech či při správě objektů pro právnickou či podnikající fyzickou osobu, zpracovávat dokumentaci PO a provádět školení a odbornou přípravu zaměstnanců. Určeno začínajícím zájemcům v tomto oboru.
Rozsah kurzu: 160 vyučovacích hodin během 20 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 11.12.2017 Do 09.03.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 4 týdenní soustředění Určeno pro nové techniky PO a OZO PO Zkoušky březen 2018
Cena: 15.500,-
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 26.02.2018 Do 18.05.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 4 týdrnní soustředění
Cena: 15.500,-
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 18.06.2018 Do 09.11.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 4 týdenní soustředění s časovou prodlevou Zkoušky konec listopadu nebo začátek prosince Praha
Cena: 15.500,-
 
Objednat
Nové trendy v oblasti PO, BOZP a ekologie
Určeno pro: BT, TPO, OZO PO a ekology
Program: Nové právní předpisy v oblasti PO, BOZP a ochrany životního prostředí
Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodin během 3 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 25.04.2018 Do 27.04.2018
Místo konání: hotel Panorama, Teplice v Č.
Podrobnosti: 3 denní seminář k novinkám
Cena: 4.490,- včetně DPH, ubytování, stravování, kurzovného, podkladů a osvědčení
 
Objednat
Specializovaná přípr. ke zk. prevence rizik BOZP
Určeno pro: pokročilé bezpečnostní techniky
Program: 2 denní příprava se zaměřením na odpovědi ke zkouškám Informace: Kubičková 603 44 11 71
Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin během 2 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 06.02.2018 Do 07.02.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 2 denní soustředění zkouška 8. 2.2018
Cena: 9.600,- včetně zkoušek + DPH
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 22.03.2018 Do 23.03.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 2 denní soustředění zkouška 27. 3. 2018
Cena: 9.600,- + DPH včetně zkoušek
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 02.05.2018 Do 03.05.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 2 denní soustředění zkouška 4. 5. 2018
Cena: 9.600,- + DPH včetně zkoušek
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 04.06.2018 Do 05.06.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 2 denní soustředění zkoušky 6. 6. 2018 7. 6. 2018
Cena: 9.600,- + DPH včetně zkoušek
 
Objednat


Kalendář


Leden 2018
PoUtStCtPaSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031