KurzyNabídka kurzů na rok 2017

2017 nabidka Terminy konání seminářů a školení ve 2.pololetí 2017
ke stažení ve formátu Adobe PDF.
2017 nabidka Terminy konání seminářů a školení v 1.pololetí 2017
ke stažení ve formátu Adobe PDF.

Aktuálně vypsané termíny kurzů

Akred.MPSV - zkoušky prevence rizik
Určeno pro: bezpečnostní techniky
Program: - Zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik §9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.Bližší podrobnosti na vyžádání zašleme. - Nabízíme též 2 denní Specializovanou přípravu ke zkouškám pro bezpečnostní techniky, kteří získali kvalifikaci před nabytím účinnosti zákona č. 309/2006 Sb.
Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin během 2 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 27.09.2017 Do 27.09.2017
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP
Cena: 6.600,- + DPH 6.000,- + DPH absolventi T.E.P.
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 11.10.2017 Do 11.10.2017
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
Cena: 6.600,- + DPH 6.000,- + DPH absolventi T.E.P.
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 12.10.2017 Do 12.10.2017
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
Cena: 6.600,- + DPH 6.000,- + DPH absolventi T.E.P.
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 16.11.2017 Do 16.11.2017
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
Cena: 6.600,- + DPH 6.000,- + DPH absolventi T.E.P.
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 20.12.2017 Do 20.12.2017
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
Cena: 6.600,- + DPH 6.000,- + DPH absolventi T.E.P.
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 21.12.2017 Do 21.12.2017
Místo konání: Divadelní sál Domova Sue Ryder, Michelská 1, Praha 4-Michle
Podrobnosti: 1 denní zkoušky
Cena: 6.600,- + DPH 6.000,- + DPH absolventi T.E.P.
 
Objednat
.Bezpečnostní technici a OZO v prevenci rizik
Určeno pro: nové bezpečnostní techniky
Program: Základní teoretické znalosti ve všech oborech činnosti bezpečnostního technika se zaměřením na rizika pracovních činností.Pomaturitní rekvalifikační studium. Zakončeno závěrečným ověřením znalostí,získáním osvědčení. Následné zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik akreditovány MPSV ČR.
Rozsah kurzu: 120 vyučovacích hodin během 15 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 29.05.2017 Do 22.09.2017
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 3 týdenní soustředění
Cena: 19.600,- včetně zkoušek
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 09.10.2017 Do 01.12.2017
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 3 týdenní soustředění s časovou prodlevou Určeno novým OZO v BOZP Zkoušky 20. a 21. 12. 2017
Cena: 19.500,- včetně zkoušek
 
Objednat
Ekolog podniku
Určeno pro: podnikové ekology
Program: Posluchači si osvojí základní informace ze všech oblastí ochrany životního prostředí (odpadové hospodářství, ochrany vod a ovzduší) se zaměřením na vstup do EU a jsou po závěrečném ověření znalostí připraveni aplikovat do technické praxe správné postupy při sledování a vedení evidence zdrojů znečištění ovzduší a vody, vedení evidence odpadů, při posuzování vlivu staveb na životní prostředí a pod. Akreditace MŠMT ČR.
Rozsah kurzu: 80 vyučovacích hodin během 10 dnů
Telefon: 603 44 11 71
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 20.11.2017 Do 04.01.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 2 týdenní soustředění s časovou prodlevou Zkoušky 5. 1. 2018
Cena: 10.500,- + DPH
 
Objednat
Ke zkouškám TPO a OZO PO spec.příprava
Určeno pro: techniky PO a OZO PO
Program: Představuje specializovanou přípravu ke zkouškám odborné způsobilosti v oblasti PO formou rozboru odpovědí k otázkám k tématickým okruhům a na základě podrobnějších znalostí je absolvent lépe připraven ke zkoušce k získání odborné způsobilosti ve smyslu § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, která se koná před komisí MV ČR.Určeno pro pokročilé.
Rozsah kurzu: 35 vyučovacích hodin během 4 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 15.10.2017 Do 17.10.2017
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 3 denní soustředění před zkouškami PO Zkoušky 18. 10. 2017 -
Cena: 3.800,- + DPH 3.000,- + DPH absolventi T.E.P. Ke zkouškám nutný 1.000,- Kč kolek
 
Objednat
Kurz OZO PO
Určeno pro: nové OZO PO
Program: Absolventi odborné přípravy jsou připraveni ke zkoušce odborné způsobilosti ve smyslu §11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, po jejíž úspěšném absolvování jsou připraveni k vyhledávání, posuzování a hodnocení požárního nebezpečí při vykonávaných činnostech či při správě objektů pro právnickou či podnikající fyzickou osobu, zpracovávat dokumentaci PO a provádět školení a odbornou přípravu zaměstnanců. Určeno začínajícím zájemcům v tomto oboru.
Rozsah kurzu: 160 vyučovacích hodin během 20 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 22.05.2017 Do 06.10.2017
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 4 týdenní soustředění
Cena: 15.500,-
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 11.09.2017 Do 12.01.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 4 týdenní soustředění s časovou prodlevou Určeno pro nové techniky nebo OZO v PO zkoušky leden 2018
Cena: 15.500,- Kč
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 11.12.2017 Do 09.03.2018
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 4 týdenní soustředění Určeno pro nové techniky PO a OZO PO Zkoušky březen 2018
Cena: 15.500,-
 
Objednat
Nové trendy v oblasti PO, BOZP a ekologie
Určeno pro: BT, TPO, OZO PO a ekology
Program: Nové právní předpisy v oblasti PO, BOZP a ochrany životního prostředí
Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodin během 3 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 25.10.2017 Do 27.10.2017
Místo konání: hotel Panorama Teplice v Č.
Podrobnosti: 3 denní soustředění k novinkám v PO, BOZP a OŽP
Cena: 3.990,- Kč včetně kurzovného,materiálů, stravy a ubytování
 
Objednat
Specializovaná přípr. ke zk. prevence rizik BOZP
Určeno pro: pokročilé bezpečnostní techniky
Program: 2 denní příprava se zaměřením na odpovědi ke zkouškám Informace: Kubičková 603 44 11 71
Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin během 2 dnů
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 25.09.2017 Do 26.09.2017
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 2 denní soustředění před zkouškou Určeno zejména pro periodické zkoušky Zkouška 27. 9. 2017
Cena: 9.600,- včetně zkoušek + DPH 9.000,- pro absolventy T.E.P.
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 14.11.2017 Do 15.11.2017
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 2 denní soustředění před zkouškou Určeno zejména pro pokročilé
Cena: 9.600,- včetně zkoušek + DPH 9.000,- + DPH pro absolventy T.E.P.
 
Objednat
Telefon: 222 365 771
Fax: -
Mobil: 603 44 11 71
Kontaktní osoba: Kubičková Ivana
Od 18.12.2017 Do 19.12.2017
Místo konání: Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4-Braník
Podrobnosti: 2 denní soustředění před zkouškou Zkouška 20. 12. 2017
Cena: 9.600,- + DPH včetně zkoušek 9.000,- + DPH pro absolventy T.E.P.
 
Objednat


Kalendář


Září 2017
PoUtStCtPaSoNe
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930